2020/2021
Publikováno 1. 7. 2021

Školní rok skončil tradičně, přestože byl velmi netradiční. Hezké prázdniny všem a po nich, jak bývá dobrým zvykem, zasedneme do lavic a ne k počítačům.