Koronavirus
Publikováno 5. 2. 2021

V rámci současně platných pravidel COVID-19 bude probíhat výuka OV formou distančního vzdělávání a současně budou probíhat individuální konzultace 1 + 1. To znamená výuka za účasti jednoho žáka a jednoho vyučujícího (učitel OV nebo instruktor). Konzultace můžou probíhat ve školních dílnách i na provozních pracovištích firem.

Výuku organizačně zajištují pracovníci praktického vyučování ve spolupráci se zástupci firem. Pro oslovené žáky je tato forma výuky povinná.

Tato forma výuky bude přednostně využita u končících ročníků. Případní zájemci o individuální konzultace z řad ostatních žáků můžou kontaktovat své učitele OV, ale je třeba chápat kapacitní a organizační omezení této formy výuky.