Koronavirus
Publikováno 12. 4. 2021

Teoretická výuka

Probíhá distanční způsobem a obnovení prezenční výuky není stanoveno. Možnost konzultace 6 + 1 bude v teoretické výuce využívána jen omezené míře.

Odborný výcvik

Rovněž probíhá distančním způsobem a obnovení prezenční výuky odborného výcviku se odkládá na neurčito, ale je zde změna v možnosti konzultací, kde se zvyšuje počet žáků z jednoho na šest! Podrobnosti níže.

Konzultace 6 + 1

Pomocí této formy dojde od pondělí 19. 4. 2021 k částečnému obnovení odborného výcviku. Veškeré informace budou zveřejněny nejpozději v pátek 16. 4. 2021 zde na webu a současně dostanou informace žáci v systému žákovské knížky a Teams.
Výuka bude probíhat ve skupinách OV, které se rozdělí na dvě části. Jedna část bude pracovat ve školních dílnách a druhá bude mít samostatnou práci domů. Vlastní rozdělení žáků do částí skupin a rozpis výuky a samostatné práce budou žákům včas předány výše popsanou cestou.

Účast na konzultacích je dobrovolná, ale velmi žádoucí. Žáky, ev. rodiče, kteří by s účastí na konzultacích nesouhlasili, žádáme, aby toto co nejdříve sdělili učiteli OV.

Žáci budou před zahájením konzultací testováni pomocí antigenních testů.