Volby školské rady
Publikováno 11. 11. 2020

Vážení rodiče, vážení žáci a vážení kolegové,
děkujeme všem, kteří odevzdali ve volbách do školské rady svůj hlas. Současně se omlouváme, že výsledky voleb zveřejňujeme se zpožděním proti původně ohlášenému termínu. Vzhledem k problémům s certifikátem, který zabezpečuje přístup do žákovské knížky, jsme prodloužili dobu voleb, aby všichni voliči měli dostatečný prostor pro volbu. Z tohoto důvodu se posunulo i vyhlášení výsledků.

Volby zástupců za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:

 • Volební účast – z celkového počtu oprávněných voličů 373 se voleb zúčastnilo 111, to je 29,8 %.
 • Výsledky voleb:
  paní Roswitha Koudelková získala 63 hlasů
  pan Tadeáš Kadlec získal 80 hlasů
  Oba kandidáti byli zvoleni nadpolovičním počtem hlasů.

Volby zástupců pedagogů školy:

 • Volební účast – z celkového počtu oprávněných voličů 41 se voleb zúčastnilo 37, to je 90,2 %.
 • Výsledky voleb:
  Mgr. Tomáš Vaněk – 32
  Miroslav Mašláň – 20
  Slavo Kapusta – 15
  Do školské rady byli zvolení pánové Mgr. Tomáš Vaněk a Miroslav Mašláň.

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci.