Přihláška
Publikováno 1. 6. 2021

Výsledky přijímacího řízení pro obory 3. kolo:

Poučení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,
dnešním datem 19. 5. 2021 byli uchazeči uvedení ve výsledkových listinách pod registračním číslem přijati ke studiu. Toto přijetí musí uchazeči (mimo nástavbové studium) potvrdit odevzdáním zápisového lístku na sekretariátu školy do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků, to je do úterý 15. 6. 2021. V případě neodevzdání zápisového lístku přestává být rozhodnutí o přijetí platné.
Registrační číslo uchazeči v 3. kole ho obdrží během tohoto týdne.
Zápisové lístky obdrželi uchazeči od ředitele základní školy, uchazeči mimo základní školu mohou získat zápisový lístek na krajském úřadě Olomouckého kraje.

Vzor vyplnění zápisového lístku

Zápisový lístek - ikona

Zápisový lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy v době pondělí až pátek od 6:00 do 14:00 h nebo podle telefonické dohody 585 757 711 nebo zaslat poštou.