Přihláška
Publikováno 14. 1. 2021

Vážení uchazeči,
zde vám nabízíme stručný výtah základních informací k přijímacímu řízení:

Otvírané obory:
maturitní: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC nebo CAD
maturitní nástavbové: 23-43-L/51 Provozní technika denní, 2 r.
učební: 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojař, 23-55-H/02 Karosář, 23-56-H/01 Obráběč kovů CNC

Termín odevzdání přihlášek: do 1. března 2021 včetně (doručení je možné osobně, poštou nebo třetí osobou (např. jeden rodič doručí přihlášky za více žáků)

Hodnocení uchazečů (přesné informace naleznete v kritériích přijímacího řízení):
maturitní obory:
– předchozí prospěch (prospěch ze ZŠ 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku nelze použít z důvodu COVID-19)
– vlastní školní testy studijních předpokladů – termín 15. 4. 2021 (uchazeči o studium na naší škole letos nekonají jednotnou přijímací zkoušku)
– zájem o obor
učební obory:
– předchozí prospěch (prospěch ze ZŠ 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, 2. pololetí 8. ročníku nelze použít z důvodu COVID-19)
– zájem o obor

Kalendář přijímacího řízení (v závislosti na aktuální situaci může dojít k úpravě termínů):
01. 03. 2021 – poslední den podání přihlášek
08. 03. 2021 – do tohoto dne bude zveřejněna informace o případném zrušení přijímacích testů
08. 03. 2021 – zveřejnění předběžných výsledků pro učební obory (při zrušení testů i pro maturitní obory)
15. 04. 2021 – školní přijímací testy pro maturitní obory
20. 04. 2021 – náhradní termín školních přijímacích testů pro maturitní obory
23. 04. 2021 – zveřejnění předběžných výsledků pro maturitní obory v případě konání testů
28. 04. 2021 – zveřejnění konečných výsledků pro učební i maturitní obory

Zde jsou oficiální a podrobné dokumenty k přijímacímu řízení:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

Maximální počty přijímaných uchazečů v 1. kole

Přihláška k dennímu studiu SŠ
Přihláška k nástavbovému studiu