Publikováno 19. 9. 2021

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

V České republice kampaň „Ukliďme svět“ od počátku r. 1993 zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojuje téměř dvacet tisíc dobrovolníků. Děti a studenti přitom tvoří většinu. V letech 2017 – 2020 se kampaň konala ve spolupráci s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje opět samostatně.

A u takové akce naše škola nemůže chybět. Do školy dorazily úklidové pytle a rukavice, učitelé si rozdělili studenty, lokality a během týdne vyrazí po okolí Lutína.

Jako první uklízeli žáci tříd OK 3. A, OK 3. C, KNS 3. s třídními učiteli. Vybrali si silnici mezi Lutínem a Olšanami. Za dvě hodinky naplnili několik pytků a okolí silnice hned vypadá lépe.

ulkidme svět 1
ulkidme svět 8
ulkidme svět 1
ulkidme svět 5
ulkidme svět 1
ulkidme svět 9
ulkidme svět
ulkidme svět 1