Publikováno 1. 11. 2021

To je heslo letošní maturitní třídy oboru Provozní technika, které mají vytištěné na svých stuhách. Byli 26. října slavnostně pasováni na maturanty panem ředitelem Mgr. Pavlem Michalíkem. Zároveň s tím přijali slib řádné přípravy na maturitu, alespoň v to učitelé věří!

Nejprve za zvuku studentské hymny Gaudeamus igitur slavnostně nastoupili, po kratičkých proslovech ostužkovali třídní Ing. Marii Dostálovou a pana ředitele. Poté jsme se o každém studentovi dozvěděli, jaké má sny a plány, co rád jí a vaří, co by vzkázal světu a co přeje spolužákům. Následně byl student pasován na maturanta ostužkováním panem ředitelem a od své třídní obdržel pravou podkovářem kovanou podkovu pro štěstí, a nejen u maturity. Studenti pak poděkovali učitelům a rozdali jim dárečky. U přípitku se všichni rozveselili a radostně se pustili do hostiny připravené zdravým a pracovitým jádrem třídy PT2.