Pedagogický sbor – školní rok 2020/2021

Učitelé teoretického vyučování

  jméno třídnictví telefon e-mailová adresa
1. Mgr. Bušinová Jitka   585 757 734
2. Ing. Dostálová Marie PT 1. 585 757 740
3. Ing. Fojtek Oldřich  KNS 1., OK 1. B 585 757 737
4. Mgr. Grundová Hana MS 3. B 585 757 723
5. Ing Hejl Miroslav  PT 2. 585 757 737
6. Mgr. Horecká Eva MS 1. A, MS 1. B 585 757 710
7. Ing. Jalůvka Petr  OK 2. A 585 757 729
8. Mgr. Janečková Blanka MS 2. A 585 757 741
9. Mgr. Kantor Tomáš OK 1. A 585 757 723
10. Mgr. Kratochvílová Jitka MS 3. A 585 757 749
11. Mgr. Máčala Marcel KNS 3., OK 3. C 585 757 734
585 757 723
12. PhDr. Mašláňová Alena, Ph.D. MS 4. A 585 757 729
13. Mgr. Michalík Pavel   585 757 731
14. RNDr. Plachá Zdeňka OK 2. B 585 757 730
15. Ing. Pomykalová Lenka   585 757 735
16. Mgr. Pospíšilová Hana MS 4. B 585 757 710
17. Mgr. Slováčková Michaela MS 2. B 585 757 735
18. Ing. Šimek Ladislav   585 757 740
19. Mgr. Vaněk Tomáš KNS 2., OK 2. C 585 757 729
20. Ing. Wernerová Daniela OK 3. B 585 757 737
21. PaedDr. Zapletalová Jaroslava   OK 3. A  585 757 741
22. Mgr. Zdražil Jiří   585 757 737

Učitelé odborného výcviku

jméno telefon e-mailová adresa
1. Ing. Černý Miloslav   585 757 716
2. Ehl Ladislav   585 757 736
585 757 748
5. Kapusta Slavo   585 757 739
6. Kaštyl Jakub  585 757 736
585 757 748
7. Körner Stanislav   585 757 745
8. Mašláň Miroslav   585 757 727
585 757 748
9. Ing. Miklánek Vladislav   585 757 716
10. Pečiva Libor   585 757 716
11. Porteš Ladislav   585 757 746
12. Radiměřský Michal   585 757 712
13. Smékal Vladimír   585 757 718
14. Špičák Petr   585 757 716
15. Ulman Josef   585 757 727
16. Zedníček Miloš   585 757 716
17.Zouhar Radoslav585 757 745

Vychovatelé  –  domov mládeže

jméno telefon e-mailová adresa
1. Danielová Lenka   606 069 272
2. Mgr. Tunka Miroslav   606 069 272

Ekonomický úsek

 jméno funkce telefon e-mail
1. Tatiana Drhlíková účetní 585 757 717
2. Ilona Protivánková mzdová účetní 585 757 733
3. Blanka Chvátalová hospodářka 585 757 724
4. Antonín Kenický správce sítě 585 757 728
5. Jaromír Bubeníček údržba 585 757 713  

Technické oddělení dílny

 jméno funkce telefon e-mail
1. Jarmila Vinopalová vedoucí TO 585 757 714
2. Vladimír Mach dispečer TO 585 757 714
3. Barbora Tichá vedoucí výdejny 585 757 721
4. Zdenka Galásková BOZP 585 757 732