Pedagogický sbor – školní rok 2021/2022

Učitelé teoretického vyučování

  jméno třídnictví telefon e-mailová adresa
1. Mgr. Bušinová Jitka   585 757 734
2. Ing. Dostálová Marie PT 2. 585 757 740
3. Ing. Fojtek Oldřich OK 2. B 585 757 737
4. Mgr. Grundová Hana MS 4. B 585 757 723
5. Ing. Hejl Miroslav KNS 1., OK 1. 585 757 737
6. Mgr. Horecká Eva MS 2. A  585 757 710
7. Ing. Jalůvka Petr OK 3. A  585 757 729
8. Mgr. Janečková Blanka MS 3. A  585 757 741
9. Mgr. Kantor Tomáš OK 1. A 585 757 723
10. Mgr. Kratochvílová Jitka MS 4. A  585 757 749
11. Mgr. Máčala Marcel 585 757 734
585 757 723
12. PhDr. Mašláňová Alena, Ph.D. KNS 2., OK 2. C 585 757 729
13. Mgr. Michalík Pavel 585 757 731
14. RNDr. Plachá Zdeňka OK 3. B 585 757 730
15. Ing. Pomykalová Lenka 585 757 735
16. Mgr. Pospíšilová Hana MS 1. 585 757 710
17. Mgr. Slováčková Michaela MS 3. B 585 757 735
18. Mgr. Vaněk Tomáš KNS 3., OK 3. C 585 757 729
19. Ing. Wernerová Daniela 585 757 737
20. Mgr. Zdražil Jiří PT 1.  585 757 737

Učitelé odborného výcviku

jméno telefon e-mailová adresa
1. Ing. Černý Miloslav   585 757 716
2. Ehl Ladislav   585 757 736
585 757 748
3. Kapusta Slavo   585 757 739
4. Kaštyl Jakub   585 757 736
585 757 748
5. Körner Stanislav   585 757 745
6. Mašláň Miroslav   585 757 727
585 757 748
7. Pečiva Libor   585 757 716
8. Porteš Ladislav   585 757 746
9. Radiměřský Michal   585 757 712
10. Smékal Vladimír   585 757 718
11. Špičák Petr   585 757 716
12. Zedníček Miloš   585 757 716
13. Zouhar Radoslav 585 757 745

Vychovatelé  –  domov mládeže

jméno telefon e-mailová adresa
1. Danielová Lenka   606 069 272
2. Mgr. Tunka Miroslav   606 069 272

Ekonomický úsek

  jméno funkce telefon e-mail
1. Tatiana Drhlíková účetní 585 757 717
2. Ilona Protivánková mzdová účetní 585 757 733
3. Blanka Chvátalová hospodářka 585 757 724
4. Antonín Kenický správce sítě 585 757 728
5. Jaromír Bubeníček údržba 585 757 713  

Technické oddělení dílny

 jméno funkce telefon e-mail
1. Jarmila Vinopalová vedoucí TO 585 757 714
2. Vladimír Mach dispečer TO 585 757 714
3. Barbora Tichá vedoucí výdejny 585 757 721
4. Zdenka Galásková BOZP 585 757 732