Na této stránce jsou popsány veškeré informace k síti Eduroam na Sigmundově škole v Lutíně pro uživatele z jiných organizací.

O co se jedná?
Vítejte na stránkách mezinárodního projektu Eduroam. Jedná se o projekt mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je projekt Eduroam zastřešován sdružením Cesnet.
Pokud se chcete připojit se svojí Eduroam identitou z Vaší domovské organizace, vše by mělo být zcela automatické. Jak získat svou identitu zjistíte na stránkách své organizace. Seznam připojených institucí naleznete zde.

Parametry připojení
• SSID: eduroam
• Zabezpečení: WPA2 (AES)
Program pro nastavení parametrů připojení je zde

Podpora
Pokud budete mít s přístupem problémy, kontaktujte IT pracoviště školy nebo nás kontaktujte na e-mailu . V případě potřeby poskytneme podporu Eduroamu i uživatelům jiných organizací.

Pokrytí
K síti Eduroam je možno se připojit v těchto budovách:

– Budova škola
– Budova dílen
– Budova domova mládeže

Informations for visitors

This page provides basic information about Eduroam for visitors at Sigmundova škola in Lutín.

Eduroam
Eduroam is an international project engaged in supporting mobility and roaming within the National Research and Education Networks (NREN). In the Czech Republic, the project is carried out by the Cesnet.
This website provides information about connecting to the wireless network (WiFi) of Sigmundova škola in Lutín, which participates in this project.

Access
In Eduroam, a unique identity consisting of a username with @ and a realm (domain name) attached is required for identification (e.g. ). It is always necessary to provide the complete identity including the realm, because the realm is used for directing authentication requests. Username without a realm is not valid within the Eduroam project.
Information on how to gain your own identity can be found on web pages of your home institution. A list of connected institutions is here.

Support
Eduroam support (user wireless devices, identities) is provided by your home organization. Local network administrators can provide advice or basic support for foreign users. In case of a problem with Eduroam, please contact us on .

Supported wireless protections
• SSID: eduroam
• Security: WPA2 (AES)
The program for setting up the parametres is eclosed here

Coverage
The EDUROAM connection is available in the following buildings:

– School building
– Plant building
– Accommodations building

How to connect your device
Instructions for the wireless settings of your device can be found here (in Czech).