Ředitel školy

Ředitel školy
Foto: Luděk Peřina, fotograf MF DNES

Mgr. Pavel Michalík
Telefon: 585 757 731
E-mail:

Sekretářka ředitele

Mgr. Dana Lysická
Telefon: 585 757 711
E-mail:

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování – všeobecněvzdělávací předměty

(statutární zástupce ředitele)

Mgr. Jitka Bušinová
Telefon: 585 757 734
E-mail:

Zástupce ředitele pro teoretické vyučování – odborné předměty

Mgr. Marcel Máčala
Telefon: 585 757 734
E-mail:

Zástupce ředitele pro praktické vyučování a vedoucí domova mládeže

Vladimír Smékal
Telefon: 585 757 718
E-mail:

Účetní

Tatiana Drhlíková
Telefon: 585 757 717
E-mail: