Členy školské rady lze kontaktovat prostřednictvím sekretariátu školy.

Volební období 2014 – 2020

Předseda:
Ing. Josef Švarc
od 10. 12. 2019
Barbora Tichá

Členové za zřizovatele:
Zdeněk Lysický
Mgr. Eliška Mišáková

Členové za žáky a zástupce nezletilých žáků:
Tomáš Pečiva
Barbora Tichá

Členové za pedagogický sbor:
Ing. Josef Švarc
Slavo Kapusta
od 11. 11. 2019
Mgr. Blanka Janečková
Slavo Kapusta

Volební období 2012 – 2014

Předseda:
Ing. Josef Švarc

Členové za zřizovatele:
Zdeněk Lysický
Zdena Tomková

Členové za žáky a zástupce nezletilých žáků:
Martin Provaz
Martina Valentová

od 6. 2. 2014
Martin Navrátil
Pavlína Parmová

Členové za pedagogický sbor:
Ing. Josef Švarc
Jan Valenta

Volební období 2009 – 2011

Předsedkyně:
PaedDr. Jaroslav Zapletalová

Členové za zřizovatele:
Mgr. Roman Chlopčík
Ing. Miroslav Mačák

Členové za žáky a zástupce nezletilých žáků:
Tatiana Drhlíková
Mgr. Dagmar Pitnerová

Členové za pedagogický sbor:
Mgr. Hana Grundová
PaedDr. Jaroslav Zapletalová

Volební období 2005 – 2008

Předseda:
Ing. Miroslav Blaha

Členové za zřizovatele:
Antonín Bábek
Ing. Miroslav Mačák

Členové za žáky a zástupce nezletilých žáků:
Petr Janků
Eva Svobodová – Vodičková

Členové za pedagogický sbor:
Ing. Miroslav Blaha
Ing. Lenka Pomykalová