Přehled některých událostí významných pro učiliště v Lutíně

1858
Ludvík Sigmund z Třebčína začal vyrábět dřevěné stojanové pumpy. Jeho syn Jan, nar. 1875, byl prvním učněm firmy.

1894
Vznik J&F Sigmund v Lutíně.

1908
Řemeslnická dílna zaregistrována jako veřejná společnost „Továrna na čerpadla – bratři Sigmundové v Lutíně“.

1917 
Firma už měla 7 učňů.

1920
Firma má 15 učňů s řádnými učebními smlouvami.

1928
Firma zřizuje pro své učně dvouletou „pokračovací školu kovodělnou“.

1929
Změna názvu firmy na „Sigmund – Pumpy, bratři Sigmundové Lutín – Olomouc“.

1930
Firma má 126 učňů s učebními smlouvami.

1934 – 1935
Zahájena skupinová výuka učňů s tříletou učební dobou pro obory zámečník, soustružník, nástrojař.

1935 – 1936
1. ročník měl 40 učňů,
2. ročník měl 29 učňů.

1940
Postaven nový učňovský internát.

1950
Zřízeno „Středisko pracujícího dorostu“.

1952
Učiliště převedeno do systému „Státních pracovních záloh“ (SPZ).

1958
Zrušení SPZ, odloučení dílen OU.

1970 – 1980
Rekonstrukce učňovských dílen, stavba sociálního přístavku, generální oprava budovy školy.

1978 – 1989
Výměnné pobyty žáků a pedagogických pracovníků s učilištěm ze Lvova, Ukrajina.

1984 – 1987
Výstavba nové budovy školy.

1988 – 1990
Zakoupeny první CNC stroje od firmy EMCO MAIER.

1. 7. 1991
Zřízena samostatná příspěvková organizace „Střední odborné učiliště strojírenské, Lutín“ (=delimitace od podniku Sigma Lutín).

1991 – 1993
Přestavba původní budovy školy zpět na internát.

1992 – 1993
Budování pracovišť pro nestrojírenské obory Provoz služeb a Technicko-administrativní pracovník.

1997
Propůjčení čestného názvu „Sigmundovo střední odborné učiliště strojírenské“.
Převod pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

1998
První výměnný pobyt žáků s tvorbou projektů s partnerskou školou Werner von Siemens Schule, Wetzlar v SRN.

2000
Zahájení rekvalifikačních kurzů pro Úřad práce Olomouc.

1. 4. 2001
Převedení do působnosti Olomouckého kraje.

1. 9. 2005
Změna názvu školy na: Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

2004 – 2006
Realizace projektu „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech„, první projekt z EU fondů. Vybudovány tři učebny za 3,2 mil Kč

2008 – 2010
Realizace projektu „Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II.„, obnova části strojního parku za 16 mil Kč

2013 – 2014
Provedena komplexní oprava pláště a střechy budov teoretického vyučování a domova mládeže za 26 mil Kč

2017 – 2018
Komplexní oprava budovy dílen, obnova strojního parku a počítačové sítě za 108 mil Kč