Jak probíhá

Přijímací řízení

Vážení uchazeči a rodiče, jak víte z informačních médií, připravuje se zásadní změna přijímacího řízení. To znamená, že do přijetí nové zákonné úpravy nelze stanovit žádné termíny atd. Jakmile vstoupí nová úprava v platnost, tak ji zapracujeme do našeho webu.

Přihláška

Termín pro podání : do 1. března 2024

Jak doručit:

 • poštou (podací razítko pošty musí být
  nejpozději 1. březen) - na adresu školy
 • osobně na sekretariát školy (7:00 - 15:00 h),
  platí i během jarních prázdnin
 • je rovněž možné domluvit individuální schůzku, viz. kontakty
 • mimo úřední hodiny můžete využít poštovní schránku u bočního vchodu

O zpracování přihlášky a jejím zanesením do evidence budete informování zprávou SMS, kde se dozvíte rovněž evidenční číslo.

Zkoušky

1. řádný termín: ??. dubna 2024
2. řádný termín: ??. dubna 2024

1. náhradní termín: ??. května 2024
2. náhradní termín: ??. května 2024

Výsledky

 • Pro učební obory: 22. dubna 2024
 • Pro maturitní obory: ??. dubna 2024

Odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků.

ŠVP OBORU
KÓD a NÁZEV OBORU
FORMA STUDIA
DÉLKA STUDIA
ZPŮSOB UKONČENÍ
POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
POTVRZENÍ LÉKAŘE

23-45-L/01
Mechanik seřizovač

denní
4
maturitní zkouška
40
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
denní
4
maturitní zkouška
20

23-51-H/01
Strojní mechanik

denní
3
závěrečná zkouška
20

23-52-H/01
Nástrojář

denní
3
závěrečná zkouška
20

23-56-H/01
Obráběč kovů

denní
3
závěrečná zkouška
60

23-55-H/02
Karosář

denní
3
závěrečná zkouška
20

23-43-L/51
Provozní technika

denní
2
maturitní zkouška
30

Zkoušky skládají pouze maturitní obory

Jednoduché kroky

Jak se přihlásit ke studiu

Podej přihlášku

Nejpozději do 1. března 2023 musíš odevzdat přihlášku ke studiu, a to vyplněnou a potvrzenou od tvé základní školy. Všechny naše maturitní i učební obory vyžadují Potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Přijď na přijímací zkoušku

Jestli se hlásíš na maturitní obor, čekají tě Jednotné přijímací zkoušky z Matematiky a Češtiny. Jestli jdeš na učební obor, žádné testy neskládáš.

Odevzdej zápisový lístek

Teprve poté, co odevzdáš Zápisový lístek, se stáváš studentem. Lístek musíš odevzdat do 10 pracovních dní ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek ti dají nebo už dali na základní škole.

Způsob přijímaček

podle typu oboru

Maturitní obor

 • Přihláška na střední školu
  • Pokud se hlásíš na maturitní obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

   • Český jazyk a literatura – písemný test
   • Matematika – písemný test

   Z každého můžeš získat 50 bodů.

   Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí osmé třídy (20 bodů) a 1. pololetí deváté třídy (20 bodů) a prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí osmé třídy – ČJ, AJ, M a F (20 bodů). Za každou čtyřku a pětku z těchto předmětů odečítáme 10 bodů. Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

  Nástavbový obor

  Pokud se hlásíš na nástavbový obor, budeš dělat Jednotnou přijímací zkoušku. Ta se skládá z těchto částí:

  • Český jazyk a literatura – písemný test
  • Matematika – písemný test

  Z každého můžeš získat 50 bodů.

  Kromě zkoušky budeme přihlížet i k tvým dosavadním studijním výsledkům za 1. pololetí druháku (20 bodů) a 1. pololetí třeťáků (20 bodů). Dále přihlížíme k prospěchu z profilových předmětů za 1. pololetí druháku – ČJ, CJ a M (20 bodů).  Další informace najdeš na webu CERMAT nebo na Facebooku Jednotné přijímací zkoušky.

   • Přihláška na nástavbové studium
   • Učební obor

    Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkoušky se tě netýkají.

    Před tím, než rozhodneme o tvém přijetí, se ale budeme dívat na tvé dosavadní studijní výsledky z 1. pololetí osmé třídy a 1. pololetí deváté třídy.

    Jak podat

    Přihlášku ke studiu

    Adresa po zaslání přihlášky


    Sigmundova střední škola
    strojírenská, Lutín
    Jana Sigmunda 242
    783 49 Lutín


    Potřebuješ se na něco zeptat?
    Už víš, na který obor

    podáš přihlášku?

    Vyber si svůj obor
    Přečti si důvody, proč jít k nám