Naše

Školní jídelna

Jak si objednat stravu

Stravování našich žáků i zaměstnanců zajišťujeme v jídelně firmy Sigrest s. r. o., která prakticky leží ve středu trojúhelníku škola - dílna - domov mládeže. Pro domov mládeže zajišťuje celodenní stravu, pro ostatní žáky obědy.

Jídelníček nabízí výběr ze tři jídel na oběd. Výběr se provádí:

  • Klasickou metodou papírové stravenky, která má dvě části objednávka a poukázka, lze použít do konce ledna 2022 pro vyčerpání zbývajících papírových stravenek.
  • Od 4. 1. 2022 je již funkční elektronický systém, který umožňuje dva základní způsoby objednání stravy:

Upozornění pro strávníky:
Stravu je nutné objednávat pro výdejnu "SPOLÁK"!!!

Jak zaplatit stravu

Platba za stravu probíhá ve dvou režimech:

  • Ubytovaným žáku je strava jednou měsíčně fakturována i s ubytování, zde nedojde ke změně.
  • Dne 4. 1. 2022 byl spuštěn elektronický systém placení a objednávání stravy (https://sigma.nasejidelna.cz). Všichni strávníci dostali informační e-mail pro registraci do systému.
  • Nabití kreditu je možné přes platební bránu nebo v hotovosti v kanceláři jídelny každé pondělí od 11:00 do 12:30 h.

Cena pro žáky od 1. 1. 2022

Snídaně

21,-

Svačina

15,-

Oběd

44,-

Večeře

40,-

Celkem

120,-

Obědy pro veřejnost?


Firma Sigrest s. r. o. nabízí i stravování pro veřejnost. Více informací naleznete na jejich stránkách www.sigrest.cz