Harmonogram školního roku

Hledáš termíny prázdnin, nebo třeba zkoušek?
Tady najdeš všechny.

Hlavní události

Událost

Datum

Zahájení školního roku

1. 9. 2022

Ukončení školního roku

30. 6. 2023

Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2023

Vydání vysvědčení za 2. pololetí

30. 6. 2023

Prázdniny

Událost

Datum

Podzimní prázdniny

26.  a 27. 10. 2022

Vánoční prázdniny

23. 12. 2022 až 2. 1. 2023

Vyučování po Vánocích

v úterý 3. 1. 2023

Pololetní prázdniny

3. 2. 2023

Jarní prázdniny

27. 2. 2023 až 5. 3. 2023

Velikonoční prázdniny

6. 4. 2023

Hlavní prázdniny

1. 7. až 31. 8. 2023

Zkoušky

Událost

Datum

Termín opravných zkoušek (za šk. r. 2020/21)

26. a 27. 8. 2021

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2020/21) – září

13. 9. 2021

praktické zkoušky

14. 9. 2021

vyhlášení výsledků

15. 9. 2021

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2020/21) – prosinec

10. 12. 2021

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních MZ (za šk. r. 2020/21) – září

15. 9. 2021

ústní zkoušky

Přijímací řízení

Událost

Datum

Podání přihlášky

do 1. 3. 2023

Termíny konání jednotné zkoušky

13. 4. 2023 - 1. termín

14. 4. 2023 - 2. termín

Náhradní jednotná zkouška

10. 5. 2023 - 1. termín

11. 5. 2023 - 2. termín

Zveřejnění výsledků přijímacího
řízení pro učební obory

22. 4. 2023

Zveřejnění výsledků jednotné zkoušky
a výsledků přijímacího řízení pro
maturitní obory

28. 4. 2023 a 29. 4. 2023

Potvrzení nástupu odevzdáním zápisového lístku

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí

Dny otevřeních dveří

Událost

Datum

První termín

sobota 26. 11. 2022

8:00-13:00 h

Druhý termín

úterý 29. 11. 2022

9:00-18:00 h

Třetí termín

sobota 14. 1. 2023

8:00-13:00 h

Čtvrtý termín

úterý 7. 2. 2023

9:00-18:00 h

Scholaris

Událost

Datum

Scholaris Prostějov

10. 11. 2022

Scholaris Olomouc

23. a 24. 11. 2022

Třídní schůzky s rodiči

Událost

Datum

všechny třídy

15. 11. 2022

všechny třídy

18. 4. 2023

Schůzka s rodiči nově nastupujících žáků

Událost

Datum

všechny třídy

26. 6. 2023

Pedagogické rady

Událost

Datum

Hodnotící konference 1. čtvrtletí šk. r.

15. 11. 2022

Všechny třídy

Klasifikační konference 1. pololetí šk. r.

24. 1. 2023

Všechny třídy

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

21. 3. 2023

MS 4., PT 2.

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

18. 4. 2023

Všechny třídy

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

27. 4. 2023

MS 4., PT 2.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

30. 5. 2023

OK 3. A, B, C, KNS 3.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

26. 6. 2023

Nekončící ročníky

Konzultační hodiny

Pracovník

Dny

Čas

Výchovný poradce

sudý týden
pondělí
středa

od - do
12:30 - 13:15 h
14:00 - 14:45 h

lichý týden
pondělí
úterý

od - do
10:30 - 11:15 h
12:30 - 13:15 h

Kariérový poradce

sudý týden
středa
pátek

od - do
9:25 - 10:10 h
9:25 - 10:10 h

lichý týden
úterý
čtvrtek

od - do
14:00 - 15:00 h
8:20 - 9:05 h

Metodik prevence sociálně patologických jevů – škola

sudý týden
úterý

od - do
12:00 - 12:25 h
14:00 - 15:00 h

lichý týden
úterý

od - do
12:00 - 12:25 h
14:00 - 15:00 h

Školní psycholog

sudý týden
středa

od - do
7:30 - 9:00 h
10:15 - 14:15 h

lichý týden
středa

od - do
7:30 - 10:15 h
11:30 - 14:15 h

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Domov mládeže

sudý týden
denně

od - do
18:00-19:00 h

Vedoucí Domova mládeže

úterý až čtvrtek

od - do
9:00-14:30 h