Harmonogram školního roku

Hledáš termíny prázdnin, nebo třeba zkoušek?
Tady najdeš všechny.

Hlavní události

Zahájení školního roku

1. 9. 2021

Ukončení školního roku

30. 6. 2022

Vydání vysvědčení za 1. pololetí

31. 1. 2022

Vydání vysvědčení za 2. pololetí

30. 6. 2022

Prázdniny

Podzimní prázdniny

27.  a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 až 2. 1. 2022

Vyučování po Vánocích

3. 1. 2022

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

Jarní prázdniny

21. 2. až 27. 2. 2022

Velikonoční prázdniny

14. 4. 2022

Hlavní prázdniny

1. 7. až 31. 8. 2022

Zkoušky

Termín opravných zkoušek (za šk. r. 2020/21)

26. a 27. 8. 2021

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2020/21) – září

13. 9. 2021

praktické zkoušky

14. 9. 2021

vyhlášení výsledků

15. 9. 2021

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních ZZ (za šk. r. 2020/21) – prosinec

10. 12. 2021

ústní zkoušky

Termín opravných a náhradních MZ (za šk. r. 2020/21) – září

15. 9. 2021

ústní zkoušky

Přijímací řízení

Podání přihlášky

do 1. 3. 2022

Termíny konání jednotné zkoušky

12. 4. 2022

1. termín

13. 4. 2022

2. termín

10. 5. 2022

1. náhradní termín

11. 5. 2022

2. náhradní termín

Zveřejnění výsledků jednotné zkoušky

30. 4. až 2. 5. 2022

Potvrzení nástupu odevzdáním zápisového lístku

do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí

Dny otevřeních dveří

První termín

7. 12. 2021

9:00-17:00 h

Druhý termín

15. 1. 2022

8:00-12:00 h

Třetí termín

1. 2. 2022

9:00-17:00 h

Scholaris

Scholaris Prostějov

11. 11. 2021

Scholaris Olomouc

24. a 25. 11. 2021

Třídní schůzky s rodiči

všechny třídy

23. 11. 2021

třídy MS 4., PT 2.

15. 3. 2022

mimo MS 4., PT 2.

26. 4. 2022

Schůzka s rodiči nově nastupujících žáků

všechny třídy

21. 6. 2022

Pedagogické rady

Hodnotící konference 1. čtvrtletí šk. r.

23. 11. 2021

Všechny třídy

Klasifikační konference 1. pololetí šk. r.

25. 1. 2022

Všechny třídy

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

15. 3. 2022

MS 4., PT 2.

Hodnotící konference 3. čtvrtletí šk. r.

26. 4. 2022

Všechny třídy

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

26. 4. 2022

MS 4., PT 2.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

31. 5. 2022

OK 3. A, B, C, KNS 3.

Klasifikační konference 2. pololetí šk. r.

21. 6. 2022

Nekončící ročníky

Konzultační hodiny

Výchovný poradce

14:00-14:45 hodin

pondělí

11:00-12:00 hodin

středa

Kariérový poradce

14:00-15:00 hodin

úterý – sudý týden

9:00-10:00 hodin

čtvrtek – sudý týden

9:00-10:00 hodin

úterý – lichý týden

8:00-9:00 hodin

pátek – lichý týden

Metodik prevence sociálně patologických jevů – škola

10:15-11:50 hodin

pondělí – sudý týden

13:15-14:30 hodin

pondělí – lichý týden

Metodik prevence sociálně patologických jevů – Domov mládeže

18:00-19:00 hodin

denně - sudý týden

Vedoucí Domova mládeže

9:00-14:30 hodin

úterý až čtvrtek