Publikováno 10. 9. 2020

Ředitel Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do těchto oborů vzdělání:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač CNC
23-45-L/01 Mechanik seřizovač CAD

Počet přijímaných žáků 19.

23-43-L/51 Provozní technika – denní nástavbové studium

Počet přijímaných žáků 5.

23-55-H/02 Karosář

Počet přijímaných žáků 10.

23-52-H/01 Nástrojař

Počet přijímaných žáků 10.

23-56-H/01 Obráběč kovů CNC

Počet přijímaných žáků 15.

23-51-H/01 Strojní mechanik

Počet přijímaných žáků 10.

Kritéria přijímacího řízení
Podrobnosti přijímacího řízení

Přihlášky budou přijímány průběžně.

Tiskopisy přihlášek
Návod pro vyplnění přihlášky na střední školy