Publikováno 18. 11. 2021

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli přistoupit ke konání online třídních schůzek v aplikaci TEAMS.

Třídní schůzky proběhnou v úterý 23. 11. 2021 od 16:30–18:30.

V 16:30 se připojíte přes kalendář v aplikaci TEAMS pomocí našich žáků. Takto proběhnou třídní schůzky jednotlivých tříd.

Pokud máte zájem mluvit soukromě s libovolným učitelem, můžete jej zkontaktovat v TEAMS pomocí telefonního hovoru. Učitelé budou v TEAMS k dispozici do 18:30.

Pokud v tuto dobu nemůžete, spojte se s vyučujícím přes e-mail nebo telefonicky v pracovní době. Telefony a e-maily vyučujících najdete na webu školy.

Doufáme, že se připojíte, naši učitelé jsou Vám schopni poskytnout spoustu informací o studiu a práci našich studentů během prvního čtvrtletí.

POSTUP PŘI TELEFONOVÁNÍ V TEAMS