Pro zájemce o doplnění svého vzdělávání nabízíme možnost studia podle individuálního studijního plánu, které je možné u maturitních i učebních oborů.

Naše škola nabízí v počátečním vzdělávání (pro absolventy ZŠ) vzdělávání ve dvou maturitních oborech a ve čtyřech učebních oborech. Stejná nabídky platí i pro dospělé zájemce. Sice nemáme dálkovou formu studia, ale pro tyto studenty nabízíme studium podle individuálního studijního plánu, který je sestaven podle možností studenta. V praxi se takové studium blíží dálkové formě a v některých detailech je i výhodnější.

Maturitní obory:
23-45-L/01 Mechanik seřizovač
(U uchazečů s maturitou v jiném oboru lze uznat všeobecnou část vzdělání, odbornou část lze pak zvládnout za 2 -3 roky)

23-43-L/506 Provozní technika
(V případě, že se podaří otevřít večerní studium, je studium 3-leté a probíhá PO, ST a ČT od 15:00 do 19:00 h. V opačném případě lze využít variantu s individuálním studijním plánem.)

Obory s výučním listem:
23-55-H/02 Karosář
23-52-H/01 Nástrojař
23-56-H/01 Obráběč kovů CNC
23-51-H/01 Strojní mechanik
(U uchazečů s výučním listem nebo maturitou v jiném oboru lze uznáním všeobecného vzdělání zkrátit dobu studia na 2 roky.)

Pro zájemce o doplnění svého vzdělávání nabízíme možnost studia podle individuálního studijního plánu, které je možné u maturitních i učebních oborů.

Bližší informace získáte