Obráběč kovů CNC
Tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-56-H/001 Obráběč kovů.

Přihláška
Přihláška Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška se skládá:
z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent umí:
Číst technickou dokumentaci a orientovat se v ní, rozlišovat běžné kovové materiály, základní uložení dle lícovací soustavy, seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje, používat měřidla a měřící techniku.

Uplatnění:
Ve všech strojírenských podnicích a firmách zaměřených na obrábění kovů a umělých materiálů. Na trhu práce je nedostatek pracovníků této profese.
Absolvent tohoto oboru může pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz