Karosář
Tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba.

Přihláška
Přihláška Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška se skládá:
z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent umí:
Provádět karosářské práce, užívat rovnací stolici s odměřováním, provádět údržbu a drobné opravy motorových vozidel, užívat diagnostické zařízení a speciální měřidla, získá zdarma řidičský průkaz skupina B, žák absolvuje kurz svařování a řezání plamenem, svařování el. obloukem pod ochrannou atmosférou CO2.

Uplatnění:
V servisech poskytujících služby motoristům, opravárenských podnicích a v živnostenském podnikání.
Absolvent tohoto oboru může pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz