Nástrojař
Tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-52-H/001 Nástrojař.

Přihláška
Přihláška Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška se skládá:
z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent umí:
Číst výrobní výkresy a ostatní technickou dokumentaci, zhotovit dílenský náčrtek jednoduchých částí strojů, používat měřidla, obsluhovat běžné obráběcí stroje, vyrobit a opravovat jednoduché řezné a tvářecí nástroje a speciální měřidla.

Uplatnění:
Ve všech strojírenských podnicích zabývajících se zpracováním technických materiálů. Na trhu práce je tento obor stále žádaný.
Absolvent tohoto oboru může pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz