Strojní mechanik
Tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-51-H/001 Zámečník.

Přihláška
Přihláška Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška se skládá:
z písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent umí:
Základy strojního obrábění a ručního opracování strojních součástí, montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů, zhotovení a sestavování nástrojů včetně povrchové úpravy, orientovat se a pracovat podle technické dokumentace .

Uplatnění:
Ve strojírenských podnicích, v oboru služeb zajišťující provoz a servis strojního vybavení.
Absolvent tohoto oboru může pokračovat v nástavbovém studiu a získat střední vzdělání s maturitou.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz