Mechanik seřizovač CNC – čtyřletý studijní obor pro absolventy ZŠ nebo dvouletý studijní obor – zkrácené studium pro absolventy maturitních oborů. Od 1. 9. 2011 nahradil studijní obor 23-45-L/001 Mechanik seřizovač.

Přihláška
Přihláška Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí

Úspěšné ukončení základní školy, úspěšné absolvování přijímací zkoušky a zdravotní způsobilost.

Ukončení, maturitní zkouška

Společná část – z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky,
Profilová část – z technologie, odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného předmětů.

Absolvent umí

Samostatně číst technickou dokumentaci, seřizovat, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné i programově řízené obráběcí stroje, měřit měřidly a měřícími přístroji, sestavovat programy pro CNC stroje, získá průpravu pro obsluhu a seřízení dalších strojů a zařízení řízených technologií CNC.

Zaměření CNC klade větší důraz na odborné strojírenské předměty, např. strojnictví, technickou mechaniku, …

Uplatnění

Ve strojírenských podnicích a firmách se zaměřením na obrábění jak na klasických, tak i na CNC strojích. V pozicích středního technického managementu.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz