Provozní technika – denní dvouletý nebo večerní tříletý studijní obor, nástavbové studium pro absolventy strojírenských učebních oborů – kód oboru začíná dvojčíslím 23-XX-H/XX.

Přihláška
Přihláška
Ikona telefon Ikona info Ikona formulář

Podmínky pro přijetí

Úspěšné ukončení středního vzdělání s výučním listem ve stanovených oborech, úspěšné absolvování přijímacích zkoušek a zdravotní způsobilost.

Ukončení, maturitní zkouška

Společná část – z českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky,
Profilová část – z technologie, odborných předmětů a písemná zkoušky z odborného předmětů.

Absolvent umí

Samostatně pracovat s technickou dokumentaci navrhovat a volit pracovní postupy při výrobě, montáži, údržbě a opravách, prakticky využívat výpočetní techniku v oblasti technologické, i v oblasti ekonomické.

Uplatnění

Ve strojírenských podnicích a firmách.

LOGO europass

Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz