Dílna 5
Publikováno 20. 4. 2021

Od pondělí 26. dubna 2021 bude obnovena prezenční výuka odborného výcviku.

To znamená:

  • výuka je povinná
  • zůstává povinnost nosit respirátor
  • žáci se musí před výukou 1x až 2x týdně testovat (podle délky výuky)

Rozpis výuky je k dispozici zde, další informace k nástupu a testování jsou v žákovské knížce.

Teoretické vyučování pokračuje distanční formou.