titulka
Publikováno 21. 5. 2021

Jak jistě víte, od pondělí 24. 5. 2021 se konečně mohou žáci vrátit do školy i na výuku teorie.

24. a 25. května – distanční výuka v teorii

26. – 28. května – zkrácená prezenční výuka od 7:30–11:50

Od 31. května – plný původní rozvrh  

Žáci mají určenou kmenovou třídu. Stěhovat se budou pouze na dělené hodiny. Po dobu přestávek se budou zdržovat ve třídě, třídu opustí jen v nezbytně nutném případě. Při vstupu do budovy si vydezinfikují ruce. Po celou dobu pobytu ve škole budou mít všichni vzorně nasazený respirátor. Žák bez respirátoru bude vykázán z budovy.

Podle pokynu MŠMT se žáci středních škol musí 1x týdně testovat. Testování ve škole proběhne vždy v pondělí první vyučovací hodinu v kmenové třídě. První testování proběhne mimořádně ve středu 26. 5. Žák, který chybí při testování, se ihned po příchodu do školy hlásí u p. Lysické na sekretariátě. Po otestování dostane potvrzení, prokáže se dalším vyučujícím.

Kdo se netestuje:

Žák do 90 dní po prodělaném Covidu. Žák, který má potvrzení o testování ze zdravotnického zařízení (sobota, neděle). Žák, který se testoval na domově mládeže. Žák, který má více než dva týdny od druhé dávky očkovací vakcíny. Na všechny výše uvedené skutečnosti musí třídnímu učiteli doložit potvrzení.

Abychom studentům zajistili klidný návrat do školy bez stresů a zbytečné paniky, rozhodli jsme se, že během prvních dvou týdnů budou žáci hájeni. Učitelé nebudou známkovat, zaměří se na procvičování či probrání látky.

Těšíme se na Vás!

rozpis učeben květen