Ámos
Publikováno 14. 3. 2021

Vážení rodiče, vážení maturanti,

jak jistě víte, došlo k několika dalším úpravám maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021, tučně jsou vyznačeny novinky:

  1. Didaktické testy se přesunuly na 24. a 25. 5. 2021.
  2. Písemné zkoušky z českého a cizího jazyka byly zrušeny.
  3. Praktické zkoušky oboru MS a písemná zkouška z odborných předmětů oboru PT zůstávají zachovány v nezměněné podobě.
  4. Profilová část maturitní zkoušky se upravuje následujícím způsobem:
    • Ústní zkoušky z technologie a odborných předmětů zůstávají zachovány v nezměněné podobě.
    • Ústní zkoušky z Českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se stávají zkouškami nepovinnými.

Pokud se žák rozhodně nekonat některou z uvedených   zkoušek, je povinen tuto skutečnost sdělit vedení školy do 19. 3. 2021. Pokud tak neučiní, bude tyto maturitní zkoušky konat.
V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí. Zároveň je umožněno opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.
Formulář ke sdělení o konání nepovinné ústní zkoušky byl všem žákům zaslán v žákovské knížce.

Do školy jej doručte podepsaný osobně nebo zašlete poštou. Pokud nemáte tiskárnu, formulář si vyzvednete na sekretariátu školy.

Všem maturantům přejeme hodně úspěchů v maturitním finále!