Zápisový lístek

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

zde jsou výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro maturitní obory i učební obory:

MATURITNÍ OBORY

UČEBNÍ OBORY

Tato listina nahrazuje rozhodnutí o přijetí. Od zveřejnění listiny mají uchazeči 10 pracovních dnů (tj. do 31. 5. 2022) na odevzdání „ZÁPISOVÉHO LÍSTKU“ a definitivní potvrzení přijetí ke studiu. Pozor, neodevzdáním zápisového lístku rozhodnutí o přijetí ZANIKÁ! 

Uchazeči o nástavbové studium zápisový lístek neodevzdávají, ale použijí jinou vhodnou písemnou formu (e-mail, dopis, osobní sdělení na sekretariátu školy).

Zápisový lístek je třeba vyplnit podle vzoru a doručit na sekretariát školy:

  • osobně – od 7:00 do 15:00 h, Po až Pá, ev. podle dohody na 585 757 711
  • poštou – datum odeslání musí být nejpozději 31. 5. 2022
  • zápisový lístek rovněž můžete vhodit do poštovní schránky u bočního vchodu do školy
  • je nutné zápisový lístek opatřit podpisem zákonného zástupce a uchazeče
  • další údaje (přesný název oboru, školy, …) doplníme ev. za vás
  • Při jakýchkoliv nejasnostech volejte, pište nebo přijďte na kafe!
    Umístění schránky na zápisové lístky

    Umístění schránky na ZL