Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023 – 2024

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

chápeme nervozitu, kterou vyvolalo letošní přijímací řízení, proto jsme zpracovali výsledky 2. kola s maximální rychlostí. Současně doufáme, že i vy nám stejně rychle potvrdíte svůj zájem studovat v naší škole.

Dne 24. 5. 2023 byla výsledková listina maturitních oborů doplněna o výsledky uchazečů, kteří dodali chybějící doklady.

Zde jsou výsledky pro 2. kolo přijímacího řízení maturitní obory (registrační číslo s dalšími informacemi obdržíte obratem e-mailem):

Zde jsou výsledky pro 2. kolo přijímacího řízení učební obory (registrační číslo s dalšími informacemi obdržíte obratem e-mailem):

Uchazeči, u kterých ještě nebylo hodnocení ukončeno, mají možnost se seznámit a vyjádřit k podkladům přijímacího řízení v pondělí 22. 5. 2023 od 9:00 h do 11:00 h nebo v jiném termínu, který lze dohodnout na telefonu 585 757 711. Po tomto projednání nebo v případě, že uchazeč toto nevyužije, bude hodnocení uzavřeno.

Výše uvedený seznam nahrazuje rozhodnutí o přijetí, dále je třeba k dokončení přijetí odevzdat zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

To je letos pro 2. kolo do pátku 2. 6. 2023!

Nástavbové studium – Provozní technika zápisové lístky nemá, pouze volnou formou potvrdí zájem o studium.

V opačném případě pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Postup při vyplnění a doručení zápisového lístku:

 1. V lístku je nutné vyplnit název školy a oboru (obojí event. doplníme za vás)
 2. Podpis uchazeče, zákonného zástupce (obojí pouze jednou!) podle vzoru
  Zápisový lístek
 3. Doručit můžete:
  – osobně (mimo úřední hodiny je u bočního vchodu k dispozici poštovní schránka)
  – poštou (pozor na datum odeslání)
  Umístění schránky na zápisové lístky

V případě nejasností, dotazů volejte na 585 757 711, 777 239 744, 774 239 744 nebo 770 173 127, vše vyřešíme a poradíme!

Průvodce přijímacím řízením