Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok, UČEBNÍ OBORY

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

zde jsou výsledky přijímacího řízení (registrační číslo najdete úvodní SMS – potvrzení o registraci přihlášky nebo v oznámení o nekonání přijímacích zkoušek):

Výše uvedený seznam nahrazuje rozhodnutí o přijetí, dále je třeba k dokončení přijetí odevzdat zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

To je letos pro učební obory do úterý 9. 5. 2023!

V opačném případě pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Postup při vyplnění a doručení zápisového lístku:

 1. V lístku je nutné vyplnit název školy a oboru (obojí event. doplníme za vás)
 2. Podpis uchazeče, zákonného zástupce (obojí pouze jednou!) podle vzoru
  Zápisový lístek
 3. Doručit můžete:
  – osobně (mimo úřední hodiny je u bočního vchodu k dispozici poštovní schránka)
  – poštou (pozor na datum odeslání)
  Umístění schránky na zápisové lístky

V případě nejasností, dotazů volejte na 585 757 711, 777 239 744, 774 239 744 nebo 770 173 127, vše vyřešíme a poradíme!

Průvodce přijímacím řízením