Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok, MATURITNÍ OBORY – AKTUALIZACE po náhradním termínu zkoušek

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

zde jsou výsledky pro náhradní termín zkoušek, termín odevzdání zápisového lístku je pro NT 1. 6. 2023.

zde jsou výsledky přijímacího řízení (registrační číslo najdete úvodní SMS – potvrzení o registraci přihlášky nebo v pozvánce k přijímacím zkouškám):

Uchazeči, u kterých ještě nebylo hodnocení ukončeno, mají možnost se seznámit a vyjádřit k podkladům přijímacího řízení v úterý 2. 5. 2023 od 9:00 h do 11:00 h nebo v jiném termínu, který lze dohodnout na telefonu 585 757 711. Po tomto projednání nebo v případě, že uchazeč toto nevyužije, bude hodnocení uzavřeno.

Výše uvedený seznam nahrazuje rozhodnutí o přijetí, dále je třeba k dokončení přijetí odevzdat zápisový lístek a to do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

To je letos pro maturitní obory do úterý 16. 5. 2023!

Nástavbové studium – Provozní technika zápisové lístky nemá, pouze volnou formou potvrdí zájem o studium.

V opačném případě pozbývá rozhodnutí o přijetí platnosti.

Postup při vyplnění a doručení zápisového lístku:

 1. V lístku je nutné vyplnit název školy a oboru (obojí event. doplníme za vás)
 2. Podpis uchazeče, zákonného zástupce (obojí pouze jednou!) podle vzoru
  Zápisový lístek
 3. Doručit můžete:
  – osobně (mimo úřední hodiny je u bočního vchodu k dispozici poštovní schránka)
  – poštou (pozor na datum odeslání)
  Umístění schránky na zápisové lístky

V případě nejasností, dotazů volejte na 585 757 711, 777 239 744, 774 239 744 nebo 770 173 127, vše vyřešíme a poradíme!

Průvodce přijímacím řízením