Zápisový lístek

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do maturitních oborů

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

zde je výsledková listina 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory

 

Tato listina nahrazuje rozhodnutí o přijetí. Od zveřejnění listiny mají uchazeči 10 pracovních dnů (tj. do 12. 5. 2022) na odevzdání „ZÁPISOVÉHO LÍSTKU“ a definitivní potvrzení přijetí ke studiu. Pozor, neodevzdáním zápisového lístku rozhodnutí o přijetí ZANIKÁ!

Poučení pro uchazeče, kteří nebyli přijati ke studiu z důvodu nesplnění podmínek přijímacího řízení (nedosáhli minimální požadované hodnoty 33 bodů). Tito uchazeči mají právo na vyjádření k výsledkům řízení před vydáním rozhodnutí o nepřijetí, proto stanovuji termín jednání na pátek 29. 4. 2022 od 10:00 do 14:00 h. Na telefonním čísle 585 757 711 lze dohodnou jiný pro vás vhodnější termín.

Zápisový lístek je třeba vyplnit podle vzoru a doručit na sekretariát školy:

  • osobně – od 7:00 do 15:00 h, Po až Pá, ev. podle dohody na 585 757 711
  • poštou – datum odeslání musí být nejpozději 12. 5. 2022
  • zápisový lístek rovněž můžete vhodit do poštovní schránky u bočního vchodu do školy
  • je nutné zápisový lístek opatřit podpisem zákonného zástupce a uchazeče
  • další údaje (přesný název oboru, školy, …) doplníme ev. za vás
  • Při jakýchkoliv nejasnostech volejte, pište nebo přijďte na kafe!
    Umístění schránky na zápisové lístky

    Umístění schránky na ZL