Test

Přijímací zkoušky náhradní termín 10. a 11. května 2023

Pavel Michalík Aktuality přijímacího řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

blíží se další fáze přijímacího řízení do maturitních oborů – náhradní termín jednotné přijímací zkoušky. Věříme, že jste se pilně připravovali a velká část si i tyto zkoušky na nečisto u nás vyzkoušeli.

Dne 2. 5. 2023 byla všem uchazečům i jejich rodičům zaslána pozvánka CERMATu:

a dále dopis, kde jsou zbývající podrobnosti.

Den před zkouškou obdrží uchazeči připomenutí formou SMS, kterou jim připomeneme termín zkoušky.

  • Zkoušky pro školu, kterou jste si vybrali na 1. místě, se konají ve středu 10. května 2023 a následně pro 2. termín ve čtvrtek 11. května 2023.
  • Ke zkouškám potřebujete pouze psací a rýsovací potřeby.
  • Prezence uchazečů probíhá od 8:00 do 8:15 h, testy začínají 8:30 h.
  • Ve vestibulu školy vás přivítáme a nasměrujeme do správné učebny.
  • Pro rodiče bude zajištěna dostatečná kapacita parkoviště i příjemné prostředí, kde počkají na své dcery a syny.
  • V případě komplikací volejte na 585 757 711, 777 239 744, 774 239 744 nebo 770 173 127, vše vyřešíme a poradíme!

Přejeme všem uchazečům klidnou mysl a úspěšné zvládnutí testů, rodičům pevné nervy – společně to zvládneme!