Seminář Mcae
Publikováno 31. 5. 2021

Ve středu dne 26. května 2021 se uskutečnil seminář „3D Technologie v technické praxi“ pro učitele odborných předmětů, učitele odborného výcviku a zájemců z řad kolegů, kteří se zabývají problematikou 3D technologií.   

Hlavní téma semináře, který se uskutečnil v prostorách Sigmundovy střední školy strojírenské, bylo zaměřeno na 3D digitální technologie a 3D měřicí systémy, to znamená racionální řešení daného problému pomocí 3D tisku i skenování, a také dokonalé proměření obráběných součástí včetně volby optimálních řezných podmínek v rámci CAD/CAM systému. Seminář probíhal v klidné a pohodové atmosféře pod vedením lektora pana Josefa Štencla, zástupce firmy MCAE Systems s.r.o..  

V závěru semináře proběhla diskuze mezi lektorem a zúčastněnými, kde došlo na spoustu podnětných dotazů, týkajících se vlastní pracovní činnosti a uplatnitelnosti výše uvedených technologií v technické praxi.  

Seminář Mcae
Seminář Mcae
Seminář Mcae