logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlašování k maturitní zkoušce - PODZIM 2012
Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2012 je třeba předat řediteli školy nejpozději do 25. 6. 2012 (maturitní kalendář). Žáci, kteří neuspěli u jarního termínu maturity, vyplní přihlášku až po oficiálním sdělení výsledku celé maturity - předpokládáme v úterý 5. 6. 2012.

Žáci obdrží tiskopis přihlášky od třídního učitele. Žáci konající opravné zkoušky a žáci, kteří jsou dlouhodobě mimo školu, mají přihlášku ke stažení zde.

Vzor pro vyplnění je zde.

Instrukce pro vyplnění:
Zkušební období maturitní zkoušky: PODZIM 2012
Termín:
- Žáci, kteří nebyli připuštěni v jarním termínu (konali v srpnu opravné zkoušky), zaškrtnou řádný termín.
- Žáci, kteří neuspěli v jarním termínu u některé zkoušky, zaškrtnou opravnou zkoušku a u předmětů označí tu část zkoušky, kterou budou opravovat.

Předměty pro společnou část MZ:

Český jazyk a literatura (základní nebo vyšší úroveň)

Dále volba jednoho předmětu z:
- Matematiky (základní nebo vyšší úroveň) nebo
- Anglického jazyka (základní nebo vyšší úroveň) nebo
- Německého jazyka (základní nebo vyšší úroveň)


Předměty profilové zkoušky (MS):

Technologie - ústní zkouška
Odborné předměty - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška


Předměty profilové zkoušky (PT):

Technologie - ústní zkouška
Odborné předměty - ústní zkouška
Písemná zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace