logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Výsledky maturitní zkoušky
Dne 15. 5. 2012 uvolnil CERMAT výsledky didaktických testů, které mají k dispozici třídní učitelé. Celkově neuspěli v DT pouze tři maturanti z matematiky, kteří již byli informováni. Jde o jednoho letošního žáka a dva žáky, kteří opakují zkoušku z minulého roku. V DT z ČJ, AJ a NJ uspěli všichni maturanti. Podrobné výsledky mají žáci k dispozici u svých třídních učitelů.

Výsledky písemných prací budou zveřejněny CERMATEM až v celkovém hodnocení po ukončení ústních zkoušek za celou školu. Na jejich zpracování má CERMAT 3 dny po odeslání všech údajů školou, to znamená nejpozději den po ukončení ústních zkoušek a škola má další 3 dny na vytištění a podepsání vysvědčení. Výsledky maturit tedy obdrží maturanti asi do 6 pracovních dnů od ukončení ústních zkoušek za celou školu.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace