logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlašování k maturitě PODZIM 2018
Žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitě v podzimním termínu 2018, předají informaci o maturitních předmětech třídnímu učiteli nebo na e-mail reditel@sigmundovaskola.cz, obratem dostanou vygenerovanou přihlášku v pdf formátu, tu si vytisknou, podepíší a nejpozději do 25. 6. 2018 12:00 h doručí na ředitelství školy. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány!!!

Přehled důležitých termínů:

11. 6. 2018 – Termín zpřístupnění přihlašovací aplikace pro projekt MZ2018P v IS CERTIS.

25. 6. 2018 – Nejzazší datum, do kterého Vám žáci mají předat přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2018.

29. 6. 2018 do 12:00 hodin – Datum, do kdy musí školy nejpozději ukončit přihlašování v rámci projektu MZ2018P.

3. – 5. 9. 2018 – Termíny konání písemných zkoušek SČ MZ.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace