logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlašování k maturitní zkoušce - JARO 2012
Přihlášky k maturitní zkoušce v jarním termínu 2012 je třeba předat řediteli školy nejpozději do 15. 12. 2011 (maturitní kalendář).

Žáci obdrží tiskopis přihlášky od třídního učitele. Žáci konající opravné zkoušky a žáci, kteří jsou dlouhodobě mimo školu, mají přihlášku ke stažení zde.

Vzor pro vyplnění je zde.


Předměty pro společnou část MZ:

Český jazyk a literatura (základní nebo vyšší úroveň)

Dále volba jednoho předmětu z:
- Matematiky (základní nebo vyšší úroveň) nebo
- Anglického jazyka (základní nebo vyšší úroveň) nebo
- Německého jazyka (základní nebo vyšší úroveň)


Předměty profilové zkoušky (MS):

Technologie - ústní zkouška
Odborné předměty - ústní zkouška
Praktická zkouška z odborného výcviku - praktická zkouška


Předměty profilové zkoušky (PT):

Technologie - ústní zkouška
Odborné předměty - ústní zkouška
Písemná zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace