logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlašování k maturitě - JARO 2017
Důležité termíny:

11. 11. 2016 - zpřístupnění přihlašovací aplikace
1. 12. 2016 - poslední termín odevzdání přihlášky řediteli školy

Současní žáci dostanou informace k přihláškám od třídních učitelů.

Žáci konající opravné maturitní zkoušky zašlou na e-mail reditel@sigmundovaskola.cz jméno, příjmení, datum narození a seznam zkoušek, které chtějí konat. Obratem dostanou vyplněnou přihlášku ve formátu pdf, kterou si vytisknou, podepíší a do 1. 12. 2016 ji musí doručit na sekretariát školy!

Pro maturitní termín JARO 2017 platí několik legislativních změn, školský zákon (maturita je od § 77) a maturitní vyhláška s vyznačenými změnami je zde:

- zakon

- vyhláška

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace