logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlášky k maturitě JARO 2016
Studenti končících ročníků se přihlašují prostřednictvím třídních učitelů.

Studenti konající opravné zkoušky zašlou přihlášku na e-mail:
reditel@sigmundovaskola.cz s těmito údaji:
- jméno a příjmení
- datum narození
- předměty, ze kterých budou maturovat
Obratem obdrží předvyplněnou přihlášku, kterou si vytisknou, podepíší a zašlou do 1. 12. 2015 na sekretariát školy.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace