logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Přihlašování k podzimnímu termínu 2015
Maturanti, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v podzimním termínu 2015 (oprava nebo náhradní termín), musí odevzdat přihlášku nejpozději do 25. 6 2015 na ředitelství školy.

Doporučený postup:

1. Třídnímu učiteli nebo přímo na e-mail reditel@sigmundovaskola.cz zaslat identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, třída, e-mail, seznam předmětů.

2. Obratem žák obdrží předvyplněnou pdf přihlášku, kterou vytiskne a podepíše.

3. V termínu do 25. 6. 2015 doručí přihlášku do školy.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace