logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Pozvánky k písemným maturitám
Dnes byly žákům přihlášeným k maturitní zkoušce v termínu JARO 2013 zaslány e-mailem pozvánky k písemné části společném části MZ, to je k didaktickým testům a písemným pracím.

Žáci, kteří konají opravnou zkoušku pouze ústní formou, pochopitelně pozvánku neobdrží.

Žákům, kteří pozvánku neobdrží (např. přeplněná schránka ap.), doporučujeme kontaktovat třídního učitele nebo sekretariát školy.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace