logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Stanovení volitelných maturitních předmětů u společné části MZ
Stanovení volitelných maturitních předmětů u společné části maturitní zkoušky podle zákon 561/2004 Sb.

V Lutíně dne 26. 9. 2011
Podle § 78 zákona 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduji:
Pro školní rok 2015/2016 jsou zkušebními předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci studijního oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/01 a Provozní technika 23-43-L/51 provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku matematika a informatika.

V Lutíně dne 21. 9. 2010
Podle § 78 zákona 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduji:
Pro školní rok 2014/2015 jsou zkušebními předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci studijního oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/01 a Provozní technika 23-43-L/51 provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku matematika a informatika.

V Lutíně dne 3. 12. 2009
Podle § 78 zákona 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduji:
Pro školní rok 2013/2014 jsou zkušebními předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci studijního oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/001 a Provozní technika 23-43-L/51 provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku matematika a informatika.

V Lutíně dne 3. 12. 2008
Podle § 78 zákona 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduji:
Pro školní rok 2012/2013 jsou zkušebními předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci studijního oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/001 a Provozní technika 23-43-L/506 provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku matematika a informatika.

V Lutíně dne 3. 12. 2008
Podle § 78 zákona 561/2004 Sb. v platném znění rozhoduji (viz. poznámka):
Pro školní rok 2011/2012 jsou zkušebními předměty podle odstavce 1 písm. c) až e), z nichž mohou žáci studijního oboru Mechanik seřizovač 23-45-L/001 a Provozní technika 23-43-L/506 provést volbu zkušebního předmětu, z kterého budou konat povinnou zkoušku matematika a informatika.

Poznámka:
Toto rozhodnutí nesplňuje podmínku odstavce 7 § 78 zákona 561/2004 Sb. ve znění z 4. 7. 2008 (novela zákona 242/2008 Sb.) zveřejnit toto rozhodnutí do 15. 12. 2007, protože zákonodárce stanovil tuto podmínku až 4. 7. 2008.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace