logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Stipendium Mechanik seřizovač - 2015/2016
Vzhledem k novele zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 250/2000 Sb. musel být upraven mechanismus vyplácení krajských stipendií pro učební i studijní obory. Nastaly tedy změny od 1. 9. 2015.

V naší škole je podporován maturitní obor Mechanik seřizovač.

Stipendium bude vypláceno studentům 1.a 2. ročníku MS ve školním roce 2015/2016 při průměrném prospěchu pod 1,7 a splnění podmínek stipendia ve výši:

- 1. ročník - 1.500 Kč/ příslušné pololetí
- 2. ročník - 2.000 Kč/ příslušné pololetí
- 3. ročník - 2.500 Kč/ příslušné pololetí
- 4. ročník - 3.000 Kč/ 1. pololetí

Stipendijní řád Sigmundovy SŠs, Lutín pro poskytování stipendií Olomouckého kraje oboru MS je k dispozici zde.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace