logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

Stipendium Mechanik seřizovač - 2014/2015
Od 1. 9. 2014 začíná Olomoucký kraj podporovat výborné studenty technických maturitních oborů. Mezi tyto obory je zahrnut i náš obor Mechanik seřizovač.

Stipendium začne být vypláceno studentům 1. ročníku MS ve školním roce 2014/2015 při průměrném prospěchu pod 1,7 za pololetí ve výši:

- 1. ročník - 1.500 Kč
- 2. ročník - 2.000 Kč
- 3. ročník - 2.500 Kč
- 4. ročník - 3.000 Kč

a za splnění dalších podmínek uvedených v "Pravidlech pro poskytování stipendia žákům technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou"

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace