logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

23-45-L/01 Mechanik seřizovač CAD


Mechanik seřizovač CAD - čtyřletý studijní obor pro absolventy ZŠ nebo dvouletý studijní obor - zkrácené studium pro absolventy maturitních oborů. Tento studijní program vznikl úpravou studijního oboru Mechanik seřizovač CNC posílením výuky CAD.

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, maturitní zkouška z:
Společná část - českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky,
Profilová část - technologie, odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného předmětů.

Absolvent umí:
Samostatně číst technickou dokumentaci, seřizovat, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné i programově řízené obráběcí stroje měřit měřidly a měřícími přístroji, sestavovat programy pro CNC stroje, získá průpravu pro obsluhu a seřízení dalších strojů a zařízení řízených technologií CNC.

Uplatnění:
Ve strojírenských podnicích a firmách se zaměřením na obrábění jak na klasických, tak i na CNC strojích. V pozicích středního technického managementu.


Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.czNaše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace