logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

23-43-L/51 Provozní technika
Provozní technika - denní dvouletý nebo večerní tříletý studijní obor, nástavbové studium pro absolventy strojírenských učebních oborů - kód oboru začíná dvojčíslím 23-XX-H/XX.

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné vyučení ve strojírenském oboru, zdravotní způsobilost.

Ukončení, maturitní zkouška z:
Společná část - českého jazyka a literatury, cizího jazyka nebo matematiky,
Profilová část - technologie, odborných předmětů a praktické zkoušky z odborného předmětů.

Absolvent umí:
Samostatně pracovat s technickou dokumentaci navrhovat a volit pracovní postupy při výrobě, montáži, údržbě a opravách, prakticky využívat výpočetní techniku v oblasti technologické, i v oblasti ekonomické.

Uplatnění:
Ve strojírenských podnicích a firmách.


Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace