logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

23-51-H/01 Strojní mechanik


Strojní mechanik - tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-51-H/001 Zámečník.

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška z:
Písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky.

Absolvent umí:
Základy strojního obrábění a ručního opracování strojních součástí, montáž, demontáž, opravy a zkoušení strojů, zhotovení a sestavování nástrojů včetně povrchové úpravy, orientovat se a pracovat podle technické dokumentace .

Uplatnění:
Ve strojírenských podnicích, v oboru služeb zajišťující provoz a servis strojního vybavení.


Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

Další informace o oboru na http://www.infoabsolvent.cz
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace