logo logo logo
Úvod (aktuality)
GDPR
Škola
Kontakt
Evropská Unie
Wi-Fi Eduroam
Přijímací řízení
Dny otevřených dveří
Maturita a ZZ
Teoretické vyučování
Praktické vyučování
Domov mládeže
Studijní obory
Učební obory
Vzdělávání dospělých
Stipendia
Sportovní aktivity
Napište nám
Zahraniční spolupráce VI.
Zahr. spolupráce ARCHIV
Zahraniční stáže
Jídelní lístky
Rozvrhy
Suplování
Rozpis OV
Letecký pohled
Virtuální prohlídka
školy (info)
Žákovská knížka (Pomoc)
.


skola

23-55-H/02 Karosář


Karosář - tříletý učební obor pro absolventy ZŠ, který nahradil původní obor 23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba.

Podmínky pro přijetí:
Úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost.

Ukončení, závěrečná zkouška z:
Písemné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky.

Absolvent umí:
Provádět karosářské práce, užívat rovnací stolici s odměřováním provádět údržbu a drobné opravy motorových vozidel, užívat diagnostické zařízení a speciální měřidla, získá zdarma řidičský průkaz skupina B, žák absolvuje kurz svařování a řezání plamenem, svařování el. obloukem pod ochranou atmosférou CO2.

Uplatnění:
V servisech poskytující služby motoristům, opravárenských podnicích a v živnostenském podnikání.


Absolventi školy získají mimo výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů.

Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.
Naše škola je příjemce dotace EU:    obrobr obr      obr


© Sigmundova střední škola strojírenská 2010 - | C-design | Kontakt | Administrace